Ajankohtaista

Jaetut apurahat 2017

Säätiö myönsi 16.12.2017 pidetyssä hallituksen kokouksessa seuraavat apurahat ja avustukset lasten ja nuorten toimintaa aktivoiville ja edistäville yhteisöille:

WAU ry:lle 9 000 euroa

WAU ry on vuonna 2009 perustettu voittoa tavoittelematon kotimainen hyvinvointijärjestö, joka edistää lasten ja nuorten terveyttä sekä sosiaalista hyvinvointia. WAU ry järjestää matalan kynnyksen liikunnallista toimintaa lasten ja nuorten lähtökohdat huomioiden. WAU ry liikuttaa vuosittain noin 10 000 lasta. Avustuksen, määrältään 9 000 euroa, tavoitteena on omalta osaltaan olla tukemassa toiminnan laajentamista ja juurruttamista Itä-Suomen alueelle.

Kiteen seudun mielenterveysseura ry:lle 3 000 euroa

Kiteen seudun mielenterveysseura ry on Suomen Mielenterveysseuran alueyhdistys, jonka toimialueena on Kitee. Yhdistyksen hallitus on vuonna 2016 päättänyt, että toiminta kohdistetaan nuorten parissa työskentelyyn. Tarkoituksena on tehdä vapaaehtoistyötä erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien ja eristäytyvien nuorten kanssa toiminnallisena ryhmänä, ilman nuorten leimautumista. Avustuksen tavoitteena, joka on määrältään 3 000 euroa, on omalta osaltaan olla tukemassa tätä toimintaa.

Pohjantien nuorisomusiikki ry:lle 3 000 euroa

Pohjantien Nuorisomusiikki ry on puhallin- ja big band-musiikkia harrastavien nuorten sekä Pohjantien koulun musiikkiluokkien kannatusyhdistys toimialueenaan Kuopion kaupunki. Vuosi 2017 oli yhdistyksen 41. toimintavuosi. Pohjantien Nuorisomusiikin tavoite on ollut tukea lasten musiikkiharrastusta taloudellisesti mm. avustamalla perheitä soittotuntien kustannuksissa. Yhdistykselle on tärkeää, että taataan musiikin painotusopetuksen järjestäminen myös koillisella alueella ja että kaikilla lapsilla perheen varallisuudesta riippumatta on mahdollisuus hakeutua musiikin painotusopetukseen. Avustuksen tavoitteena, joka on määrältään 3 000 00 euroa, on omalta osaltaan olla tukemassa tätä lasten ja nuorten aktivoivaa ja syrjäytymisen ehkäisevää toimintaa.

Haapaniemen nuorisomusiikki ry:lle, Ruskatrööttä 2018 leiritoimintaan 1 500 euroa

Kuopion nuorisomusiikki ry yhteistyössä Kuopion konservatorion ja alueen musiikkiluokka-alakoulujen tukiyhdistysten (Haapaniemen nuorisomusiikki ry, Pohjantien nuorisomusiikki ry ja Rajalan Puhaltajat ry) kanssa on järjestämässä valtakunnallisesti merkittävä puhallin- ja lyömäsoittajien yhteistä leiriviikonloppua. Ruskatrööttä on ollut viime vuosina kerännyt keskimäärin 300 osallistujaa – pääosin ympäri itäistä Suomea. Leiri järjestetään nyt 5.–7.10.2018 Kuopiossa. Leirin järjestämiskustannuksia ovat mm. koulujen tilavuokrat, ruokailut, orkesterinjohtajien ja säveltäjien palkkiot, kuljetuskustannukset jne. Leirin osallistumismaksun on tarkoitus olla mahdollisimman alhainen, jotta nuorten osallistumiskynnys leirille olisi taloudellisesti matalana. Avustuksen tavoitteena, joka on määrältään 1 500 euroa, on omalta osaltaan olla tukemassa tätä lasten ja nuorten aktivoivaa ja syrjäytymisen ehkäisevää toimintaa.

Jaetut apurahat 2016

WAU ry:lle 4 500 euroa

Puijo Wolley Juniorit ry:lle 2 000 euroa