Hae apurahaa

Aino ja Heikki Väänäsen säätiö julistaa haettavaksi apurahan tai avustuksen yhteisöille, jotka edistävät nuorisotyötä lasten ja nuorten aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Säätiö tukee erityisesti Itä-Suomen alueella tehtävää nuorisotyötä.

Hakemuksessa tulee olla:

  1. Yhteisön tiedot yksilöitynä, kuten virallinen nimi, yhteisötunnus, osoite, yhteyshenkilö, puhelinnumero, sähköpostiosoite.
  2. Lisäksi hakemuksessa tulee olla mainittu haettu avustusmäärä sekä apurahan tai avustuksen käyttötarkoitus ja perustelut miten hanke / toiminta edistää lasten ja nuorten aktivoimista ja ehkäisee syrjäytymistä. (Enintään yhden A4-kokoisen sivun tiivistelmä hankkeesta / yhdistyksen toiminnasta, johon apurahaa haetaan).
  3. Selvitys hankkeen / yhdistyksen muusta rahoituksesta tai talousarvio.
  4. Tarvittaessa muu hakemusta tukeva tausta-aineisto, kuten suosittelut, yhdistyksen säännöt tms.

Hakemus tulee jättää 1.8.2019 – 31.10.2019 välisenä aikana. Hakemus lähetetään sähköpostitse säätiön asiamiehelle (jari.vaananen@kareliafinland.fi) tai kirjeitse osoitteeseen:

Aino ja Heikki Väänäsen Säätiö
c/o Karelia Finland Oy
asiamies Jari A. Väänänen
Suokatu 23, 4 krs.
70100 KUOPIO

Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa asiamieheltä. Apurahoja ja avustuksia ei myönnetä yksityisille henkilöille.