Tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää erityisesti Itä-Suomen alueella tehtävää puuhun liittyvää tieteellistä tutkimusta ja sen sovelluksia eri tieteenaloille, sekä saattohoitotutkimukseen ja syöpätautien ehkäisemiseen ja hoitoon liittyvää tutkimusta ja saattohoitohoitotyötä ja sen hoitokäytäntöjen kehittämistä. Lisäksi säätiön tarkoituksena on tukea nuorisotyötä lasten ja nuorten aktivoimiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla avustuksia Itä-Suomen yliopiston alaisuuteen perustetulle Heikki Väänäsen nimikkorahastolle sekä Pohjois-Savon Syöpäyhdistys r.y.:n alaisuuteen perustetulle Aino Väänäsen nimikkorahastolle rahaston sääntöjen mukaisten apuraha- ja avustusvarojen riittävyyden varmistamiseksi. Apurahoja ja avustuksia annetaan myös lasten ja nuorten toimintaa aktivoiville ja edistäville yhteisöille.